EN

NEDEN TUĞLA?

Tuğlanın geçmişi M.Ö.4000 yıllarına kadar uzanır. Mezopotamya uygarlığından bu yana Selçuklular,Cenevizliler ve Bizanslılarca kullanıla gelip günümüze kadar gelen bu geleneksel yapı malzemesi şimdiye kadar kullanılan en sağlam ve uzun ömürlü yapı malzemesidir. Nitekim binlerce yıl sonra toprak altından çıkan tuğlalar bunu kanıtlayan en iyi örnektir.


İnsanların, çeşitli malzemelerden olduğu gibi tuğladan istediği ve beklediği faydalar gelişip değiştiğinden,buna paralel olarak tuğlanın imalatındaki yeniliklerde gelişmiştir.


Buna paralel olarak günümüzde ısı ve ses izolasyonu,ısı depolaması, rutubetten korunma, yangın mukavemeti,biyolojik konfor sağlayan unsurlara haiz ve kullanıcıya geniş alternatifler sunan İzolasyon Tuğlaları üretilmeye başlanmıştır.

ISI TUTMA ÖZELLİĞİ OLAN MALZEMELERDE ARANAN ÖZELLİKLER

Bünyesinde küçük hava boşlukları içermesi,

Yeterli Basınç ve Çekme Mukavemeti,

Buhar Geçirme direnci,

Nefes alma özelliği,

Hafiflik,

Yüksek Isı Tutuculuğu,

Kimyasal Etkilere Karşı Dayanıklılık,

Yanmazlık ve Alev geçirmezlik,

Su ve Nem tutmama,

Sıva Tutuculuğu ve Ebat Kararlılığı,

Çürümezlik ve Kokusuzluk,

Ekonomiklik.

NEDEN YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI

Isı Depolama Özelliği

YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI bünyesinde ısı depolama özelliği sayesinde dış ortamdaki ani sıcaklık değişmelerini içeriye iletmez. Dışarıda ani sıcaklık değişmelerine karşı, bu özelliğinden dolayı içeride sıcaklığın daha az değişmesini sağlayarak,bina içinde tabii klima ortamı sağlar. Kış aylarında; gündüzleri kalorifer veya soba ile ısıtılmış duvarlar, ısıyı dışarıya bırakmakla kalmayıp bünyesinde depolayarak, geceleri depo ettiği ısı enerjisini binanın içine vererek evin içinde ılık bir ortam sağlar. Dolayısıyla ertesi gün evin ısıtılması daha çabuk ve masrafsız olur.


Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde bu durum tersine olur . YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI dışarıdaki güneş enerjisinin içeriye girmemesini sağlayarak, gece boyuncuda bu ısı enerjisini sarf eder. Böylece gece ile gündüz arasındaki ısı farkını azaltır. Bir duvarın enerji depolayabilmesi ısı yalıtımına doğru atılmış en önemli adımdır. YURTBAY İZOLASYON TUĞLASININ ısı depolama özelliği; cam yününe göre 9 kat, sytrafora göre 10 kat,gaz beton elemanlarına göre 2 kat daha fazladır. Duvar kalınlığı arttıkça depolanan ısı miktarı artar.


Tabii Gözenek ve Kılcal Sistem

Tuğlanın ana malzemesi; şist ve değişik özellikler içeren toprak karışımından oluşmaktadır. Toprağın şekillendirme esnasında verilen su, kurutma işlemi sırasında buharlaşması, gerekse toprakların içinde bulunan bitki artıkları,hayvan fosilleri, bazı karbon bileşikleri pişme esnasında malzeme bünyesini minicik boşluklar bırakarak ve kendilerine kılcal yollar açarak terkederler. Ardında oluşan minik hava hücreleri dünyanın en iyi yalıtım malzemesidir. Kılcal damarlar ise; Duvarların nefes almasını, iç ve dış rutubet dengesini ve dolayısıyla tabii klima dediğimiz olayı sağlayan ayrıca duvar örümü ve sıva esnasında ıslanan duvarın kurumasını sağlayan mükemmel bir sistemdir. Su dolu küplerin sıcak havalarda içindeki suyu soğuk tutması bu özellikten dolayıdır. Bu şu esasa dayanır;testi içindeki su kılcal yollardan dışarıya çıkarak terleme yapar. Güneş ve rüzgarın terleyen suyu buharlaştırması esnasında küpteki sudan enerji alır. Enerjisi alınan su kendisini içilecek sıcaklıkta tutar. Testi içindeki su boşaldıktan sonra testinin çok kısa bir sürede kuruduğu ve bünyesindeki nemi dışarı attığı gözlenir. Buda tuğlanın bünyesinde nem barındırmadığının en güzel örneğidir.


Buhar Geçirgenliği

Binalara örülen dış duvarların,iç ortamla dış ortamı %100 izole etmeyip binaya nefes aldırması, iç-dış rutubet dengesine mani olmaması dolayısıyla tabii klima vazifesi görmesi ve herhangi bir sebeple ıslanan duvarın nemi kısa zamanda atması gerekir. Bu nedenle duvar malzemesinin buhar geçirgenlik dirençlerinin düşük olması gerekir. YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI gözenekli yapısı ve bünyesindeki kılcal sistem sayesinde çok düşük buhar geçirgenlik direncine,dolayısıyla yüksek teneffüs yeteneğine sahiptir.


Rutubetin Isı Yalıtımına Etkisi

Duvar yapı elemanlarının ısı iletkenlikleri tam kuru olduklarında minimum düzeydedir. Oysa yapı elemanı rutubet emdikçe ve bu rutubeti bünyesinden atamıyorsa ısı iletkenlik değeri süratle büyür. Çünkü hava boşluklarının yerini su kaplar. Su ile işgal edilen hava boşluklarının ısı geçirgenlik değeri,kuru hava boşluklarına göre 20 kat daha fazladır. Bünyelerinde nem barındıran,yıllarca bu nemi atamayan ve sulanarak güçlükle örülen kof malzemelerle inşa edilmiş duvarların daha inşa edilirken izolasyon özelliklerini yitirdikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Gazbeton yapı elemanlarında kılcal sistem mevcut olmadığından kuruma sadece dış yüzeylerde olur,iç kısımlardaki nem uzun süre kalır. YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI yapısındaki kılcal sistem sayesinde kısa sürede homojen şekilde kurur ve yapısında nem barındırmaz. Dolayısıyla yeni inşaatlar hemen oturulmaya hazırdır.


Kimyasal Maddelerin Duvar Malzemelerine Etkileri

Duvar malzemeleri çeşitli hal ve şartlarda kimyasal maddelerin etkisi altında kalabilirler. Bu kimyasal maddeler;asitler,bazlar(alkaliler),tuzlar,sülfatlar,nitratlar olabilir. Hatta deniz suyu bile bünyesinde barındırdığı tuz sebebiyle duvar malzemesine zarar verebilir.


YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI kimyasal yapı olarak nötr bir yapıya sahip olduğundan kimyasal maddelerden etkilenmez. Bu sebeple ömrü; gaz beton vb. gibi diğer suni malzemelerle mukayese edilmeyecek kadar yüksektir. Eski çağlardan kalan çanak, çömlek ve tuğlaların toprak ve deniz altında kendini aynen muhafaza etmesi buna en güzel örnektir.


Yangına Dayanıklılık

İnşaat yaparken her türlü ihtimali göz önünde bulundurmak gerekir. Yuvanızın güvencesi için,yanmayan,yüksek ısıda çatlayıp ufalanmayan duvar yapı elemanına ihtiyaç vardır.


YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI yanmaz bir yapı malzemesidir. Kendisi 950 C'de piştiği için çok yüksek ısıya maruz kalarak dayanıklılığını ispat etmiştir ve TSE yapı sınıflandırmasında hiç yanmayan malzemeler sınıfındadır.


Fiziksel Yapı A

YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI TS EN 771-1 standardına uygun olarak üretilmektedir. Tuğlaların İç bölmeleri ısıyı kademe kademe kesecek şekilde dizayn edilmiştir. Tuğla kalınlığı boyunca yapılan cidarlar arasında max.15mm. kalınlığında durgun hava tesis edilerek tuğlanın izolasyon kabiliyeti arttırılmıştır. Ayrıca çapraz yerleştirilen deliklerle ısı köprülerinin yolu uzatılarak ısı geçişi uzatılmıştır.


YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI'nın diğer bir özelliği de geçmeli olmasıdır. Böylece tuğlaların ek yerlerine konulan harç ortadan kaldırılmış,hem zamandan,hem harçtan tasarruf sağlanmış olup;harcın ısı izolasyonuna olan menfi etkisi minimuma indirilmiştir. Tuğlanın üzerine harç az miktarda konur. Tuğla delikleri arasına harç girmeyecek boyuttadır. Kavrama deliklerine ve düşey derzlere harç konmaz. Geleneksel blok tipi tuğlalara göre önemli bir avantajdır.


Fiziksel Yapı B

YURTBAY İZOLASYON TUĞLALARI 900-1000 C 'de tünel fırında pişirilir. Bu nedenle bütün tuğlalar aynı oranda tam pişerler. Diğer tuğlalar gibi farklı pişmeden dolayı yeni atılan sıvanın suyunu çekerek sıvanın prizini engellemezler. Bu nedenle bir süre sonra ortaya sıva çatlakları çıkmaz.


YURTBAY İZOLASYON TUĞLALARINDA ustaya taşıma kolaylığı sağlaması için kavrama delikleri mevcuttur.. Usta bir eliyle tuğlayı taşıyabilir. Tuğla ebatlarının büyük olması ustayı yormaz.


YURTBAY İZOLASYON TUĞLALARI TS EN 771-1 normuna uygun olarak çeşitli ebatlarda, yurdumuzun değişik iklim kuşaklarına göre farklı kalınlıklarda üretilmektedir. Bu projeci ve kullanıcı açısından önemli bir kolaylıktır.


YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI alandan tasarruf sağlar. Örnek olarak geleneksel blok veya dolu tuğlalardan 39 cm olarak yapılması gereken duvara aynı ısı yalıtımını sağlamak şartıyla 19 cm.lik izolasyon tuğlası yeterli gelmektedir.

YURTBAY İZOLASYON TUĞLASININ SAĞLADIĞI EK TASARRUFLAR

Zamandan Tasarruf

Ebatlarının büyük ve düzgün olması,kavrama delikleriyle taşıma kolaylığı sağlanması, geçmeli olması sebebiyle düşeyde harç kullanılmaması ve tuğla yan yüzünde sıva tutucularının bulunması dolayısıyla duvar örümü ve sıva çok kısa zamanda biter. Sıva ile çok iyi arkadaştır. Gaz beton elemanları gibi sıvacıyı uğraştırmaz. Ustalık ve inşaatın bitme süresi açısından zamandan tasarruf sağlar.


Sıva ve Harçtan Tasarruf

Tuğla ebatlarının hep aynı kalınlıkta ve prizmatik yapısı düzgün olması,Tuğla deliklerine harç girmemesi, geçmeli olmasından dolayı düşey derz bulunmaması tasarruf sağlar.


Zayiat

Her yerde ve açık havada stok edilebilir. Yağmur,kar ve don etkilemez.


Sevkiyatta zayiat vermez. Yurdun her tarafına zayiatsız ulaşır.


Her tuğlanın yarım ebadında başlığı vardır. Tuğla örme sırasında tuğlayı düşey derz kaydırmak için tuğlanın bölünmesine gerek yoktur.


İnsanoğlunun konforu ve ekonomiklik ön planda ise YURTBAY İZOLASYON TUĞLASI bir duvar elemanından beklenenden fazlasını verir. Nice sağlıklı günlere...

TUĞLA ÖZELLİKLERİ

 • Yüksek Basınç Mukavemeti

 • Isı Geçirme Direnci

 • Hafiflik

 • Ses İzolasyonu

 • Yüksek Isı Depola Özelliği

 • Su ve Nem Tutma

 • Yanmazlık ve Alev Geçirmezlik

 • Kimyasal Etkilere Karşı Day.

 • Nefes Alma Özelliği

 • Sıva Tutuculuk

 • Buhar Geçirme Direnci

 • Ebat Kararlılığı

 • Dona Dayanıklılık

 • Çürümezlik ve Kokusuzluk

 • Ekonomiklik

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU