EN

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Tecrübenin kaliteli hizmet anlayışına temel oluşturduğunun bilincinde olan firmamız, dünya standartlarına uygun, insana, doğaya ve çevreye saygılı bir uygulama anlayışını benimsemiştir. YURTBAY A.Ş. bu amacına ulaşmak için öncelikle; kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji yönetim sistemini oluşturmak ve bunu firmanın tüm kademelerinde verimli ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya koymak için çalışmaktadır.

 

Bu amaca yüksek kalite koşullarında bilinçli, eğitimli ve mutlu çalışanlar, mutlu sermayedar ve mutlu müşteri ile ulaşabileceğimizin bilincinde olarak standartlarımızı her gün yükselterek hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir.
Bu amaçla;

 

 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 90001:2015), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018), Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001:2018) standartlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Toplam Kalite, Enerji, İSG Sistemini benimseyerek tüm faaliyetlerini bu sistem çerçevesinde yürütmek,
 • Sürekli iyileştirmeler yaparak, günümüz şartlarında üretim ve hizmet verimliliğini sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemeler, standartlara, müşteri gerekliliklere uyulması,
 • İnsana, iş ortamına, personele ve paydaşlara zarar verebilecek tüm riskleri minimuma indirmek; bu esnada İş sağlığı ve güvenliği bütünlüğünü bozmadan görev olarak benimsenmek ve Bu esnada tüm yasal düzenlemelere uymak
 • Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaları desteklemeyi,
 • Eğitim, bilgilendirme ve sürekli iletişim ile çalışanlara kalite, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek,
 • Entegre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla metotlar geliştirerek uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir.
 • Enerji performansını ve enerji yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile İSG ve Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulması,
 • Tüm çalışanlara ve alt yükleniciye verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılması,
 • Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmeyi,

Taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR