EN

Kaliteyi ve iş sağlığı, güvenliğini vazgeçilmez bir esas almak,

Kaliteye önem veren firmalarla çalışmak, firmaların kalite düzeylerini sürekli değerlendirerek kalite sürekliliğini sağlamak,

Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ihtiyacımız olan ekipmanları teknolojik gelişimlerine göre yenilemek,

Verilecek eğitimlerle personelin kalite bilincin yükseltmek ve iş kalitesinde artış sağlamak,

İstenilen hizmeti zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak ve tercih edilen firma olmak,

İnsan ve çevreye saygılı olmak ve tüm yasal mevzuatı bu bağlamda gerçekleştirmek,

Firma politikamızı destekleyici hedefler belirlemek ve hedeflerin uygulanması için gerekli koşulları oluşturmak.

Ve en iyi hizmeti sunabilmek için Kalite Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Şartlarını sürekli iyileştirmeyi,

Tüm uymakla zorunlu olduğumuz yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,

Çalışanların, çalışan temsilcileri ve diğer çalışanlarla istişare içinde olmalarını sağlamayı ve üst yönetim olarak tüm çalışanlar ile sürekli istişare içinde olmayı,

İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,

Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı

Kuruluşun amacı, boyutları ve bağlamına ve İSG riskleri ile İSG fırsatlarının özel doğasına uygun bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz.